energiesnelweg lifethegameEffectieve deelnemers aan Life-theGame gebruiken in elke spelsituatie de handigste methode om resultaat te boeken: doen, communiceren en denken en voelen.

Playees (pionnen) in Life-theGame ‘doen’ al zolang als mensen in het spel aanwezig zijn.  Voor dat doel is de mens uitgerust met een lichaam. Gereedschappen en machines vergroten zijn mogelijkheden.

Als iemand het in z’n eentje afkan kan ‘doen’ zeer effectief zijn. Zo niet, dan moet een deelnemer samenwerken met anderen. Om de juiste resultaten te krijgen heeft de mens geleerd te communiceren. Apparatuur zoals computers, en media vergroten zijn mogelijkheden.

Als pionnen samen een taak kunnen volbrengen dan kunnen doen en communiceren zeer effectief zijn. Echter, als een situatie zeer complex is, wordt de derde methode – denken en voelen – vitaal om de juiste resultaten te boeken.

Denk voordat je iets doet! En: Denk voordat je iets zegt! Die uitdrukkingen zijn weliswaar zeer valide. Om invloed uit te oefenen op omstandigheden en gebeurtenissen vormt denken echter ook een kracht op zichzelf. Door te denken en te voelen of zij dit juist doen maken deelnemers aan Life-theGame handig gebruik van de ‘Energiesnelweg’.

Kwantumfysici hebben geconcludeerd dat de intentie van de waarnemer invloed kan hebben op het ontstaan van materie uit energie. Dat stemt overeen met wat in het Verre Oosten al eeuwenlang wordt onderwezen. In vele zeer oude geschriften maar ook in talloze boeken van de laatste decennia tekenen zich nieuwe spelregels af voor Life-theGame. Onder die boeken zijn bestsellers als ‘The Secret’ (Rhonda Byrne), ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’ van Lynne McTaggart en de boeken van Eckhart Tolle en Deepak Chopra. Ook de Abraham-boeken van Jerry en Esther Hicks en van Jane Robberts ( ‘Seth Spreekt’) bieden houvast.

Het verschil in invloed en de specifieke waarde van elk van de methodes is te zien in onderstaande tabel:

Methode Deelnemers/
spelelementen
Wanneer Effect op Bereik
Doen Zelf Direct Materie Beperkt
Communiceren Anderen Vertraagd o.a. Elektronen Groot
Denken en voelen Alles Onvoorspelbaar Energie Onbeperkt

Als pionnen ‘doen’ dan gebruiken zij hun krachten en hulpmiddelen om materie te vormen of te verplaatsen. Via snelwegen en het luchtruim gaat transport behoorlijk snel.

Als pionnen ‘communiceren’, coderen ze informatie. Deze bereikt de zender vaak via media. Met de opkomst van internet gaat informatietransport zeer snel via de elektronische snelweg.

Als pionnen ‘denken’, vormen en verplaatsen ze energie. De snelheid van overdracht via energie is vrijwel onbeperkt. Op de ‘Energiesnelweg’ zijn tijd en ruimte niet meer relevant.

Via de traditionele benadering van de wetenschap zijn veel verschijnselen op het terrein van energie nog niet verklaarbaar, al wordt er vooruitgang geboekt. Uitzonderingen op bestaande regels geven aan dat er snel een nieuwe benadering nodig is om alles wat gebeurt te kunnen verklaren. Het is tijd dat we wat met dat enorme potentieel doen.

De Energiesnelweg (‘Energy Highway’, afgekort ‘Energiway’) staat voor een benadering waarbij bewuste, trillende, alom aanwezige energie de basis van alles vormt. Denken is daarbij de scheppende kracht en emotie is een graadmeter hoe productief (of contra-productief) die kracht werkt. Deze aanpak heeft revolutionaire, spectaculaire mogelijkheden voor het spelen in Life-theGame.

Wij kunnen onze toekomst in Life-theGame visualiseren en creëren. Samen kunnen we zo een beter speelveld scheppen.