vibrerende energieDe mens is uitgerust met vijf zintuigen die hem in staat stellen zijn spelomgeving, de fysieke wereld, waar te nemen. Zijn lichaam en de werktuigen en andere hulpmiddelen die de mens heeft ontwikkeld stellen hem in staat invloed op die wereld uit te oefenen door te’ doen’. De opkomst van industrie heeft tot een ware revolutie geleid en dat heeft veel mensen middelen verschaft (naast allemaal ongewenste zaken als een verontreinigd milieu, uitputting van natuurlijke bronnen, hebzucht en consumentisme).

Ook met communicatie heeft de mens invloed op zijn spelomgeving. En vooral dankzij de elektronica is het steeds eenvoudiger geworden om met steeds meer mensen te communiceren. De elektronische snelweg heeft ertoe geleid dat informatie voor steeds meer mensen toegankelijk is en iedereen met iedereen contact kan hebben. Tegelijkertijd levert die revolutie ook ongewenst zaken als verheerlijking van de virtuele wereld van tv, films en games, information overload en het overal en altijd gestoord worden.

Mensen zijn van die twee revoluties niet per se gelukkiger geworden, Ze zijn het contact met hun ware ‘ik’, de speler in het Spel en de verbinding met natuurlijke krachten grotendeels kwijt geraakt. Hoewel ze steeds meer materiële en digitale zaken vergaren leidt dit tot minder grip op hun leven.

Waar mensen zich te weinig van bewust zijn is hun vermogen om direct in te werken op de oerbouwstof. Dat zijn niet deeltjes waaruit materie is opgebouwd. En ook niet de bits en bytes van de virtuele wereld. Het is bewuste, trillende energie die de basis is van materie (en dus ook van elektronica). Het is bouwmateriaal dat zich op allerlei manieren laat manifesteren.

Onze gedachten kunnen krachtige blauwdrukken zijn om van energie zichtbare werkelijkheid maken en spelsituaties te beïnvloeden. En emoties zijn een prima leidraad of we dat goed doen. Maak dus gebruik van de ‘Energiesnelweg‘ om je spelprestaties te verbeteren.